1. Bày bàn điểm tâm Âu.

 

+ Đặt dụng cụ ăn cá nhân :

 
  • Đĩa ăn ( 20 – 22 cm ) đặt chính diện nơi khách ngồi, cách mép bàn 2cm, mép đĩa cách dầu bàn 20 – 25 cm, đĩa nọ cách đĩa kia 70cm. Khăn ăn gấp hoa ( thường không cầu kỳ) đặt trong lòng đĩa ăn.
  • Dao ăn đặt bên phải đĩa ăn, lưỡi dao hướng vào đĩa, cách đĩa 2cm và vuông góc với cạnh bàn, chuôi dao cách mép bàn 2cm.
  • Thìa ăn ( loại nhỏ) đặt bên phải và song song với dao ăn, cách dao ăn 2cm, cách mép bàn 2cm
 
 

 

 

 
  • Dĩa ăn đặt bên trái đĩa ăn, cách dĩa ăn 2cm , cách mép bàn 2cm, vuông góc với cạnh bàn.
  • Đĩa bánh mì cá nhân đặt bên trái dĩa ăn, cách dĩa ăn 2cm, tâm thẳng với tâm couvert hoặc đặt bên trái mũi dĩa sao cho tâm đi qua đầu mũi dĩa. Dao bơ đặt trên trên đĩa bánh mì ¼ phía bên phải, lưỡi dao hướng vào lòng đĩa.
 
 

+ Đặt dụng cụ uống cá nhân

 

 

 

Bộ đĩa tách trà ( cà phê) đặt phía trên mũi dao ăn, cách mũi dao 1cm, thìa cà phê đặt trên dĩa, sau tách trà ( cà phê) chuôi quay về phía tay phải. Quay tách về phía bên phải ở vị trí số 5. Nếu dùng loại nước hoa quả, nước khoáng, nước có ga phải đặt thêm cốc chếch phía bên trái của bộ đĩa tách trà.

 

+ Đặt dụng cụ gia vị: Lọ tiêu, lọ muối, bình đường, bình sữa đặt cân đối giữa bàn ( theo hình vẽ). Gạt tàn, lọ tăm, lọ hoa đặt phía cạnh bàn.

 

 

 

2. Bày bàn điểm tâm Á.

 
 

+ Đặt dụng cụ ăn cá nhân.

 
 
  • Đĩa kê ( 18 – 20cm) đặt chính diện nơi khách ngồi , cách mép bàn 2cm, khăn ăn gấp hoa đặt trên đĩa.
  • Bát ăn đặt ở 1 trong 2 vị trí sau : Đặt úp ngăn ngắn trên khăn ăn hoặc đặt chếch phía trái dĩa kê, cách mép dĩa 2cm.
  • Đũa ăn đặt trên gối đũa tại điểm 1/3 chiều dài đũa, đũa cách đĩa kê 2cm, chân đũa cách mép bàn 2cm. Đặt thìa sứ lên gối thìa bên phải đũa ăn, cách đũa 2 – 3 cm, tâm thẳng với đĩa kê, chuôi thìa hơi chếch cách mép bàn 3 – 4 cm. Nếu gối đũa và gối thìa liền nhau thì đặt thìa sứ phía bên phải đĩa kê cách đĩa kê 2- 3cm sau đó đặt đũa ăn phía bên phải thìa sứ
  • Chén mắm ( chén nước mắm) cá nhân đặt phía trên đĩa kê, tâm thẳng với tâm đĩa kê, cách đĩa 1 – 2cm
 
 
 
 

+ Đặt dụng cụ cá nhân

 

Bộ đĩa tách trà ( cà phê ) đặt ngay ngắn phía trên đầu đũa, tâm thẳng với đầu đũa và cách đầu đũa 1cm. Cách đặt thìa cà phê và quai tách tương tự như trong bữa điểm tâm Âu.

 

+ Đặt dụng cụ gia vị : Lọ tiêu, lọ muối, bình đường, bình sữa đặt cân đối giữa bàn. Gạt tàn, lọ tâm, lọ hoa đặt phía cạnh bàn.