Có nhiều loại bàn tiệc như bàn dài, bàn vuông, bàn tròn, bàn chữ T, bàn chữ U …. Việc chọn kiểu bàn này tùy thuộc vào tính chất cuộc chiêu đãi, số lượng và thành phần thực khách. Về cách sắp chổ ngồi quanh bàn tiệc, cần tôn trọng một số qui tắc.

 

 

 

  1. Bàn dài:

+ Chủ chính ngồi giữa, khách chính ngồi đối diện ( theo lối Pháp ): bên phải chủ chính là khách số 1, bên trái là khách số 2, tiếp theo, xếp phía chủ và phía khách theo thứ tự Lễ tân , xen kẽ, bên phải rối bên trái cho đến hết.

 

+ Chủ chính và khách chính ngồi hai đầu bàn ( theo lối Anh) : Bên phải chủ chính là khách số 1 ( ở đầu bàn ), bên trái là khách số 2 ( ở đầu bàn ); bên phải khách chính là khách số 1 ( ở đầu bàn ), bên trái là chủ số 2( ở đầu bàn) tiếp theo, xếp phía chủ và phía khách xen kẽ nhau vào phía bên trong cho đến hết.

 

Nói chung kiểu này chỉ nên xếp đối với một bữa tiệc không nhiều người dự vì phải đảm bảo khoảng cách không quá xa để chủ và khách chính có thể nói chuyện dễ dàng.

 

+ Hai ông bà chủ chính ngồi giữa và đối diện : kiểu xếp này được áp dụng trong trường hợp phía chủ và phía khách là những cặp vợ chồng, hoặc chủ chính và khách chính có phu nhân hoặc phu quân.

 

Cách xếp như sau : bên phải ông chủ chính là bà khách chính, bên trái là bà khách số 1; bên phải bà chủ chính là ông khách chính, bên trái là ông khách số 1; tiếp theo xếp các vợ chồng ngồi chéo nhau bên phải rồi bên trái cho đến hết

 

+ Hai ông bà chủ tiệc ngồi hai đầu bàn : Kiểu này thường được áp dụng cho những bữa tiệc gồm các cặp vợ chồng.

 

Cách xếp như sau : bên phải ông chủ chính là bà khách chính, bên trái là bà khách số 1; bên phải là bà chủ chính là ông khách chính, bên trái là ông khách số 1; tiếp theo xếp các cặp vợ chồng ngồi chéo đối diện bên phải rồi bên trái cho đến hết.

  1. Bàn tròn :

Có một số cách xếp như sau :

 

+ Chủ chính và khách chính ngồi đối diện ; bên phải ông chủ chính là phu nhân hoặc phu quân khách chính ; bên phải khách chính là phu nhân hoặc phu quân chủ chính. Trong trường hợp không có phu quân hoặc phu nhân dự thì hai vị trí này thuộc về người số 1 phía chủ và phía khách. Các vị trí tiếp theo, xếp chủ và khách theo thứ tự lễ tân bên phải rồi bên trái, xen kẽ.

 

+ Chủ chính và khách chính ngồi bên nhau ( chủ chính ngồi bên trái ,khách chính ngồi bên phải ) bên trái là chủ chính và phu nhân hoặc phu quân khách chính ; bên phải khách chính là phu nhân hoặc phu quân chủ chính; tiếp theo xếp phía chủ và phía khách theo thứ tự lễ tân, bên phải và bên trái, xen kẽ nhau cho đến hết.

 

Chú ý : Đối với bàn tròn cũng như bàn chữ nhất, nên xếp chủ chính quay mặt ra phí cửa ra vào ( để có thể chỉ đạo phục vụ trong khi đang nhập tiệc ).

  1. Bàn danh dự hình chữ nhật :

Trong trường hợp bữa tiệc lớn, phía dưới có nhiều bàn tròn hoặc bàn chũ nhật, thì nên xếp chổ ngồi tại bàn danh dự như sau : bàn danh dự đặt phía trên cùng, tất cả khách ngồi quay mặt xuống phía dưới; chủ chính và khách chính ngồi giữa; tiếp theo xếp theo kiểu bàn chữ nhật nói trên.

 

Đối với phiên dịch (nếu có) nên xếp phía sau hoặc ngồi phía đối diện quay mặt lại, nhưng không nên xếp ngồi chính giữa bàn ( cản trở tầm nhìn chủ và khách chính )

  1. Bàn danh dự hình tròn :

Nên xếp theo cách chủ tiệc và khách chính ngồi bên nhau phía trước các bàn tròn khác, ngồi về phía các bàn tròn bên dưới. Xếp xen kẽ chủ và khách.

  1. Bàn hình bầu dục :

Tùy theo hình dáng chiếc bàn mà sắp xếp theo kiểu bàn tròn hoặc bàn chữ nhật.

  1. Bàn chữ T :

Xếp chủ tiệc và khách chính ngồi giữa bàn để ngang, nhìn xuống phía dươi bàn để đứng. Khách chính ngồi bên phải chủ tiệc; bên trái chủ tiệc là khách số 1; bên phải khách chính là chủ số 1; xếp tiếp theo bên phải,bên trái theo thứ tự lễ tân; bàn ngang coi như bàn danh dự; phía bên trong bàn ngang để trống hoặc xếp cho phiên dịch; xếp xem kẽ chủ và khách hai bên bàn đứng theo thứ tự lễ tân tính từ bàn ngang trở xuống.

  1. Bàn chữ U

Xếp chủ tiệc là khách chính ngồi giữa bàn ngang nhìn xuống phía hai bàn dọc. Cách xếp tiếp theo như đối với bàn chữ T; Phía trong bàn ngang để trống hoặc xếp chỗ cho phiên dịch.