- Khi có những món ăn bạn không thích hoặc không thể ăn, cũng nên lấy một ít và  để lại trên dĩa và từ chối không nhận tiếp thêm.

- Không nên tỳ cùi chỏ lên bàn khi đang ăn.

- Không nên uống các loại thuốc ngay tại bàn ăn.

 

 

Trên tinh thần trọng thị và mến khách, chủ nhà dành chổ tốt nhất trên xe cho khách, tức là thuận tiện cho việc lên xuống xe và tương đối an toàn nhất.

Theo luật giao thông Việt Nam ( Lái bên phải ), đó là chổ ngồi phía sau, bên phải.Đối với xe ngoại giao có cắm cờ ( chở đại sứ, tổng lãnh sự ) thì lá cờ được cắm ở đầu xe, phía bên phải. Đối với những nước áp dụng luật giao thông kiểu Anh ( lái bên trái ) thì cách xếp chỗ ngồi của khách sẽ ngược lại.

Chủ nhà cùng đi với khách thì ngồi phía sau, bên trái khách.